De Stichting ‘Vrienden van de Ruitersmolen' staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 zijn wij daarom verplicht om een aantal vaste gegevens via onze website te publiceren.

ANBI GEGEVENS

Stichting Vrienden van de Ruitersmolen

RSIN nummer: 8768973

K.v.K: 41039078

Website: www.ruitersmolen.nl

E-mail via mailformulier

Contact: Kruizemuntstraat 30 B, 7322 LX Apeldoorn

Bestuurssamenstelling 

De taken binnen de besturen van de stichtingen zijn als volgt verdeeld:

  • Eduard van Veldhuizen, penningmeester
  • Gerard Rijken van Olst, secretaris
  • Gerrit Jansen voorzitter

Organisatie Doelstelling van de Stichting

De Ruitersmolen in stand houden als Cultureel- Historisch erfgoed voor toekomstige generaties

  • Behoud en onderhoud van de ‘Ruitersmolen', het papiermuseum en het molenterrein voor onbepaald tijd. Waarborgen van continuïteit, het in stand houden van de maalvaardigheid van de waterkorenmolen.
  • De stichting streeft dit doel na door het beheren, in stand houden en exploiteren van de watermolen door financiële middelen te genereren, inclusief het aanleggen van financiële reserves. De geldmiddelen worden verkregen door: donaties, subsidies, rondleidingen, demonstraties papierscheppen, en andere wettelijk geoorloofde middelen die het doel van de stichting bevorderen.

Activiteiten

Toekomstige Visie ontwikkelingen Ruitersmolen

Taakstelling

Donateur en sponsor werving, de voor- en nadelen. Eventuele inkomsten aanwenden voor realiseren doelstellingen
Daarnaast nieuwe beleidsontwikkelingen verder vormgeven, die vooral gericht zijn om de Ruitersmolen te waarborgen voor toekomstige generaties.

Molenactiviteiten

Schoolklassen ontvangen, demonstraties en rondleidingen geven (onderbouw en bovenbouw)

Openstelling

De Ruitersmolen is op afspraak te bezichtigen. Op aanvraag worden voor groepen papierschep demonstraties gegeven, er is uitleg over de Industriële Papiergeschiedenis van Apeldoorn. De Watermolen wordt met regelmaat in werking gezet voor groepen, toeristen, verenigingen, en andere belangstellenden.  

Beloningsbeleid

Er is een vrijwilligersvergoeding.

Beleidsplan

Zie De Stichting

Hoofdthema

De continuïteit van de Ruitersmolen als monument ook op langere termijn (toekomstige generaties) waarborgen. Daarnaast dient het onderhoud van de terreinen rondom de watermolen in het beleidsplan te worden meegenomen. Dat de geschiedenis van de papierindustrie rond Apeldoorn, in het bijzonder van de Ruitersmolen, een plek krijgt is vanzelfsprekend.

Jaarverslag 2023